Přednášky v roce 2015

Seznam archívních, aktuálních i plánovaných přednášek rozdělený podle let: 1989   1990   2001   2002   2003   2004   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   

Datum: Přednášející: Název přednášky:
12.3.2015 - 17:00
Ing. Petr Karel
Světelné a elektrické jevy v atmosféře
POZOR: Akce se výjimečně koná v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36.
Vstupné 20 Kč, pro uživatelé Městské knihovny v Přerově vstup zdarma. PDF pozvánka (MK).

20.3.2015 - 09:30
Ing. Petr Karel
Částečné zatmění Slunce viditelné z naší hvězdárny
Dne 20.3.2015 nastane částečné zatmění slunce. Hvězdárna bude otevřena při nezatažené obloze nebo nebude-li pršet od 9:30 do 12:15.
Začátek zatmění (SEČ): 9:39, maximum zatmění (SEČ): 10:48, konec zatmění (SEČ): 12:00.
Plocha zakrytého slunečního disku Měsícem v maximu: 71 %, výška Slunce nad obzorem v maximu: 38°.
Další částečné zatmění Slunce viditelné i u nás nastane až za 6 let - 10.6.2021 (kdy bude zakryto jen 8 % slunečního disku Měsícem).
26.3.2015 - 18:00
Ing. Petr Karel
Černé díry a entropie, Vesmír a holografický princip (přípravná přednáška na Vesmír jako hologram)
23.4.2015 - 18:00
Ladislav Šmelcer
Co nového v astronomii v roce 2014. Přehled zajímavostí ze světové i domácí, tedy Valmezké, astronomie
14.5.2015 - 00:00
Ing. Petr Karel
Černé díry a holografický princip
Přednáška pro SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
POZOR: Není určeno pro veřejnost!
21.5.2015 - 18:00
RNDr. Pavel Obdržálek
Komety a sluneční soustava
28.5.2015 - 17:00
Ing. Petr Karel
Odhalená tajemství Slunce
POZOR: Akce se výjimečně koná v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36.
Vstupné 20 Kč, pro uživatelé Městské knihovny v Přerově vstup zdarma (MK).

25.6.2015 - 18:00
Ing. Petr Karel
Nobelovy ceny v astronomii a astrofyzice
26.6.2015 - 09:00
Ing. Petr Karel
Pohled do hlubin vesmíru
POZOR: Určeno pouze pro školy!
12.8.2015 - 23:00
Ing. Petr Karel
pozorování roje Perseid
3.9.2015 - 18:00
RNDr. Miloš Slaný
Největší dalekohledy
17.9.2015 - 18:00
Ing. Petr Karel
Sondy - průzkumníci vesmíru – část 6
22.10.2015 - 18:00
Ing. Petr Karel
Vesmír jako hologram
26.11.2015 - 17:00
Ing. Petr Karel
Velká a malá doba ledová
POZOR: Akce se výjimečně koná v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36. Bližší informace najdete přímo na webu Městské knihovny v Přerově. Přednášející vás seznámí s rozdíly mezi velkou a malou dobou ledovou a s jejich vznikem, představí astronomickou teorii ledových období od Milankoviče nebo vysvětlí pojmy jako glaciace, interglaciální období, moréna, nunataki, eratika, firm apod. Zodpoví také otázky, proč teče led či proč žijeme v interglaciálu, a mj. objasní třeba vztah malé doby ledové k aktivitě sluneční činnosti i to, jaký je scénář nukleární zimy.

Máte záje o zasílání informací z přerovské hvězdárny týkající se různých akcí a přednášek?
Dejte nám vědět vaše přání na prednasky@hvezdarna-prerov.cz.