Perseidy

Noc z 12. na 13. srpna 2015 slibuje v případě jasného počasí každoroční astronomickou podívanou v podobě maxima meteorického roje Perseid.
Meteorický roj je úkaz, při kterém se proud drobných částeček meziplanetárního prachu (nejčastěji uvolněného z jádra komet) o velikostech ne větších jak zrnka písku střetává se Zemí a částečky při svém průletu atmosférou shoří. Na obloze se jeví jako rychlé body s úzkým svítícím ohonem, proto „padající hvězdy“. Perseidy jsou známé pod lidovým názvem "Slzy sv. Vavřince". Ten byl podle pověsti 10. srpna 258 upečen zaživa na rožni za to, že v období perzekuce křesťanů za vlády římského císaře Valeriána odmítl odevzdat majetek církve vládci a raději jej rozdal chudým.
Mateřskou kometou roje je 109P Swift-Tuttle, která se ke Slunci vrací jednou za 133 let. Naposledy se ke Slunci přiblížila v roce 1992, další návrat se očekává až v červnu roku 2126.
Radiant je místo na obloze, ze kterého meteory zdánlivě vylétají. U Perseid je to severní cíp souhvězdí Persea (proto Perseidy). Perseus je cirkumpolární (tj. nikdy nezapadá pod obzor). Za ideálních podmínek lze spatřit až 100 meteorů za hodinu. Čím je radiant níže nad obzorem tím je frekvence meteorů nižší, protože hodně meteorů létá pod obzor. Právě 12.8. je Perseus nejvýše nad obzorem v době maxima Perseid.
Vstupní rychlost meteoroidů do atmosféry je 59 km/s. Perseidy jsou známé lehce zelenavým zabarvením. Nástup jejich aktivity (koncem července) je pozvolný, zato sestup po maximu je poměrně strmý. Aktivita končí 12 dní po maximu (tedy 24.8.2015).

Meteoroid = "meteorická částice", která dosud nevstoupila do zemské atmosféry
Meteor = světelná stopa v atmosféře
Meteorit = zbytek meteoroidu, který dopadne na zemský povrch

Jak pozorovat Perseidy:
- co možná nejtemnější obloha (hory, vysočina)
- výhled na oblohu není rušen stromy nebo domy
- vyvýšené místo
- lépe pozorovat pouhým okem než dalekohledem
- směr pohledu občas měníme (zorný úhel lidského zraku nezabere celou oblohu)
- nejlépe pozorujeme vleže (z venkovního lehátka, spacáku apod.)
- nejlepší doba k pozorování (v průběhu maxima) je druhá polovina noci (od půlnoci do 4 hod)
- v ranních hodinách možný výskyt přízemních mlh

Jak fotografovat Perseidy:
- v první řadě ustavíme fotoaparát na nějaký stativ
- lepší je světelný širokoúhlý objektiv
- namíříme fotoaparát do vybrané oblasti oblohy (např. zenitu)
- otevřeme uzávěrku (spustit co nejdelší expozici - v závislosti na tmavosti oblohy)
- snímáme min. několikasekundovou expozicí - nejlépe manuálně na B-čas)

Vizuální pozorování meteorů - Údaje o meteoru:
Při astronomickém pozorování roje zaznamenáváme tyto údaje o meteoru:
1. con = souhvězdí - do něhož spadá většina dráhy meteoru
2. rad = radiant - souhvězdí, do něhož se promítá radiant meteoru; pokud se pozoruje meteorický roj, tak se značí meteor příslušející k roji +, ostatní –
3. m = magnituda - jasnost meteoru se určuje srovnáním s okolními hvězdami, jejichž magnitudy známe s přesností 0,5 mag.
4. tr = stopa a doba trvání - uvádíme délku trvání stopy v sekundách, resp. v minutách; nezanechá-li meteor stopu píšeme 0.
5. z = úhlová vzdálenost od zenitu - nejjasnějšího bodu ve dráze meteoru; je-li meteor po celé dráze stejně jasný, pak určujeme úhlovou vzdálenost zenitu a nejvzdálenějšího bodu ve dráze meteoru
6. v = rychlost letu meteoru - odhadní škála 0 - 5, přičemž odhadní stupeň činí 5 stupňů/sec. Podle rychlosti je možno odhadnout polohu radiantu:

   - 0 - stacionár; meteor vyletěl přímo z radiantu
   - 1 - pomalý meteor; radiant leží v témže souhvězdí
   - 2 - rychlejší meteor; radiant leží v sousedním souhvězdí, ne dále než 15 stupňů od počátku vzplanutí
   - 3 - radiant leží 30 stupňů od počátku vzplanutí meteoru
   - 4 - rychlý meteor; radiant leží 60 stupňů zpět
   - 5 - velmi rychlý meteor; radiant leží 90 stupňů zpět (dlouhý)

7. l = délka dráhy - odhadujeme ve stupních; stejně jako zenitovou vzdálenost
8. c = barva - č=červená, or=oranžová, z=zelená, m=modrá, ž=žlutá, b=bílá, r=rudá
9. t = typ - charakter jeho světelné dráhy:

   - 1 - meteor po celé dráze stejně jasný
   - 2 - maximum jasnosti je uprostřed dráhy
   - 3 - maximum jasnosti na konci dráhy
   - 4 - světelný výbuch
   - 5 - více výbuchů

10. Q = ocenění pozororování - se provádí v odhadní škále 0 - 3:
   - 3 - meteor rychle a pohotově spatřen; zachyceny všechny údaje. Výskyt maximálně 1 hrubé chyby
   - 2 - pozorování horší kvality; maximálně 2 hrubé chyby
   - 1 - pozorování málo jisté; více hrubých chyb
   - 0 - " d u c h "; pozorování nejisté

11. N = poznámka - určují se některé další údaje o meteoru, jako rozpad na více kusů, zakřivená dráha, přerušovaná dráha, zvukové efekty apod.