Nabídka přednášek na Hvězdárně Přerov pro základní školy 8.-9. ročník

Hvězdárna Přerov nabízí mimo jiné i zajímavé a poutavé přednášky pro základní školy pro 8. až 9. ročník. Pokud vás jakákoliv přednáška nějak osloví nebo zaujme, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky pro dohodnutí vhodných volných termínů.

Abeceda astronomie
- seznámení s celou oblastí astronomie v "kostce"
- výběr nejdůležitějších informací přiměřené dané kategorii posluchačů - nejobecnější základ
Aktuální parametry vesmíru
- co to znamená: stáří vesmíru, Hubbleova konstanta, decelerační parametr, kritická hustota vesmíru, index křivosti, parametr hustoty, parametr kosmologické síly, parametr energie,...
Antická astronomie
- nejdůležitější poznatky antiky nejen o astronomii
Asteroidy
- co to je a kde se ve sluneční soustavě nalézají - rozšíření vědomostí o nebezpečí srážky se Zemí a její důsledky
Astrofyzika
- základy optiky - co si pod tímto pojmem představit
Astronomické přístroje a observatoře
- základy astronomické techniky, princip dalekohledů, typy dalekohledů, úhlová zvětšení dalekohledu, normální zvětšení, rozlišovací schopnost, světelnost, propustnost dalekohledu, světelný zisk, barevná vada, achromát, k čemu slouží observatoře a jejich přístroje
Astronomie a její rozdělení
- seznámení se základními obory astronomie
- co astronomie zkoumá a jakými metodami
Bizarní objekty ve vesmíru
- zajímavé obrázky + výklad
Bouře a elektrický stav atmosféry
- nejdůležitější informace o vzniku a působení v atmosféře
- vznik blesků, celkový počet bouřek na Zemi
Budoucnost vesmíru
- o co se vlastně jedná?
- jaký čeká osud vesmír a planetu Zemi
Cesta na Mars
- proč letět na Mars
- možnosti a problémy
- teraformace
- osídlení Marsu
Co je vesmír?
- základní výklad + parametry vesmíru
- jak zkoumáme vesmír
- kosmologické modely
Čas
- co je čas a jeho role v naší civilizaci
- čas a kalendář
Černé díry a fyzika prostoročasu
- co je černá díra a jak vzniká
- druhy černých děr
- co je prostoročas, jak se dá popsat
- náznak obecné teorie relativity na příkladech (speciálně pro tuto věkovou skupinu)
Dalekohledy příštího desetiletí
- nejdůležitější projekty v oblasti pozemských i kosmických dalekohledů a jejich parametry
- umístění dalekohledů a proč se umísťují právě na tato místa
Dějiny astronomie a přírodních věd
- nejdůležitější poznatky a jejich přínos pro lidstvo
- jak vlastně věda pracuje
- jak vytváří své metody poznání a také důležitost správně interpretovat získaná data (pozorování, experimenty apod.)
Dějiny představ o vesmíru
- jak se vyvíjí představy o vesmíru a potřebná technika pro pozorování
- co přináší lidstvu poznatky o vesmíru - hlubší pohled i z filosofického hlediska
Doba ledová
- aktuálně žijeme ve výjimečně teplé době (tzv. interglaciálním období)
- proč vzníká doba ledová (albedo efekt)
- malé doby ledové v Evropě
Dvojhvězdy
- většina hvězd ve vesmíru jsou dvojhvězdy a vícenásobné hvězdy - proč?
- jak vznikají společné skupiny hvězd
Exoplanety
- co to jsou exoplanety a proč mají pro lidstvo takový význam
- metody pozorování exoplanet, možnost života na jiných planetách
Fermiho paradox a problém mimozemského života
- nástin problému
Fotografická Procházka vesmírem
- fotografie nejzajímavějších objektů ve vesmíru: galaxie, hvězdokupy, mlhoviny, dvojhvězdy a vícenásobné hvězdy, svítící mezihvězdná oblaka, apod.
Fyzika
- co je to fyzika a co popisuje
- základní fyzikální pojmy a jejich význam
- fyzikální metody zkoumání okolního světa
- principy měření fyzikálních jednotek
- fyzikální přístroje
Fyzika atomového jádra
- z čeho se skládá hmota
- co je atom a co molekula
Fyzika pro základní školy
- fyzikální struktura látky, atomy a ionty, pohyb molekul, tíha, pohyby umělých družic Země, práce, výkon, Archimedův zákon, atmosférický tlak, teplota, teplo, elektrický náboj, elektrické a magnetické pole, optika, světlo, dalekohled, radioteleskop
Fyzika Slunce
- obecné principy vývoje vesmíru
Galaxie
- vznik, vývoj a struktura naší (i jiných) galaxie, rotace, počet hvězd, rozměry
Globální oteplování a doba ledová
- jak vzniká doba ledová (přesněji glaciace)
- kdy byly doby ledové na Zemi
- vznik malých dob ledových
- periodicita dob ledových
Gravitační zákon
- Newtonův gravitační zákon: princip, aplikace, výpočet, jiné gravitační zákony - nástin existence
Historie a výzkum planet
- výběr nejzákladnějších poznatků o planetách naší sluneční soustavy + rozšířený výběr
Hmota, energie a pole ve vesmíru
- co je hmota, co je energie a kde se ve vesmíru nalézá a v jakém skupenství
- počet skupenství, druhy hmoty, jak zkoumáme hmotu a jak zkoumáme energii
- zákon zachování hmoty a energie
Hrozí nám nebezpečí z vesmíru?
- co nám může z vesmíru hrozit a co to znamená pro život na Zemi
- kosmické záření, meteority a komety, magnetické super bouře, gama záblesky,
HST a Webbův dalekohled
- proč je "mimo" atmosféru Země a jeho přínos pro poznání vesmíru
Hvězda - systém elementárních částic
- od popisu elementární částice, atom, molekula atd. až ke stavbě hvězd
- od nejjednodušších forem ke složitějším
Hvězdy
- co je hvězda, vznik a vývoj hvězd, stavba hvězd, typy hvězd, poloha hvězd na obloze
- vzdálenosti hvězd, fyzikální a chemické vlastnosti hvězd, zdroje hvězdné energie
- HR-diagram, pohyby hvězd (parallaktický, motus peculiaris)
- rychlost hvězd: radiální, residuální, relativní, rotační prostorová, Kapteynovy proudy, elipsoid rychlosti
Jak funguje GPS?
- základní představa o principu, na kterém je založena GPS
- přesnost GPS
Jak pozorovat úplné zatmění Slunce
- proč chránit oči, co může způsobit sluneční záření v lidském oku a jeho termofyziologický průběh
- metody pozorování Slunce při zatmění: přes filtr, metoda promítání, fotografie, a další
Jak vesmír ovlivňuje počasí a klima na Zemi
- co je to počasí a co klima
- meteorologické prvky
- co nejvíce ovlivňuje Slunce a Měsíc + další...
Jevy v atmosféře
- druhy jevů a jejich výskyt
- jak vznikají: bílé noci, bludný holanďan, blesk, červánky, duha, Eliášův oheň, fata morgana, krepuskulární paprsky, meteor, modrá obloha, noční svítící oblaka, polární záře, protisoumrak, soumrak (občanský, nautický, astronomický), spodní slunce, vedlejší slunce, zelený paprsek, zrcadlení, zvednutí obzoru
Kalendář
- co je den, týden, měsíc, rok
- roční období; sluneční, lunární a lunisolární kalendář, astronomické základy kalendáře
Kalendářní systémy
- co jsou kalendářní systémy a k čemu slouží
Kepler - odhalil tajemství nebes (nebo: Kepler - coeli abdita pandit)
- jeho největší objevy a důležitost jeho zákonů pro pochopení nebeské mechaniky, středověká astronomie
Kolik máme skupenství hmoty
- zdaleka ne 4, ale mnohem více
- jen pro představu: proč vznikají a co z toho můžeme usoudit, princip fázových přechodů
Komety
- obecné charakteristiky komet: složení, dráhy ve sluneční soustavě, vznik ohonu, Oortův oblak komet, souvislost komet s meteoroidy
Kosmické katastrofy
- některé druhy kosmických katastrof a proč vznikají
Kosmické vlivy na Zemi
- výběr těch co nejvíce ovlivňují Zemi z hlediska geologie a meteorologie i biologie
Kosmické záření
- druhy záření, vlnová délka a energie záření, co to je a jak ohrožuje biosféru Země
Kosmogonie
- co to znamená kosmogonie
- zjednodušený výklad vzniku sluneční soustavy
- rozdíl mezi kosmogonii a kosmologií