Zpráva o činnosti AK za rok 1989

Práce členů astronomického kroužku začala brzy a to již v lednových dnech. Chtěli jsme samozřejmě po loňském úspěšném roce pokračovat v tradici i letos. Proto mi tedy dovolte se blíže podívat na činnost.

Jak jsem již zmínil v úvodu, i přes veškerou nepřízeň počasí v lednu a únoru 1989 jsme nezaháleli a našli jsme si chvilku pro úpravu a hlavně opravu hvězdárny. Prováděli jsme údržbu osvětlení, vypínačů, dále výměnu některých kabelů rozvodu 220V a i nízkého napětí. Dalekohledy samozřejmě nevyjímaje. Ale to už 19.1.1989 po pravidelných cyklech středečních - kroužek dr. Slaného, jsme měli první návštěvníky na hvězdárně. Bylo to učiliště Meopty a 24.1.1989 jsem byl ve výchovném ústavu v Dřevohosticích. Tudíž další opravy a úpravy zbyly na všední či sobotní dny. Už v roce 1987 jsem napsal, že tak brzy nebudeme přijímat návštěvy tak časně z roku, protože jsme pak již v jednom kole: přednáškové činnosti pro veřejnost, PT v prázdniny, akce pro IV. třídy, které končí koncem listopadu. Mezitím opravy atd. Uvidíme, jak se nám to bude dařit v roce 1990.

V únoru jsme měli další akci pro SOU Meopta a v polovině měsíce pro veřejnost o Mimozemských civilizacích, které se konalo v salónku Hané. Nesmím v tomto měsíci zapomenout také na zatmění Měsíce, které pro nepřízeň pročasí se neuskutečnilo.

V březnu na MDŽ jsme znovu měli učně z Meopty na hvězdárně a na pracovní sobotu 11.3. (kdy jsme měli dovolenou), nás znovu učňák z Meopty požádal, jestli bychom dopoledne věnovali jim, že stejně kolem poledne je budou pouštět domů. Svolili jsme a v naše sobotní volno jsme s nimi strávili od 8:00 do 11:30 hodin výkladem. Pár dní nato (16.3.) přichází na hvězdárnu Pedagogická škola, kde chtěli vědět něco o Sluneční soustavě a o novinkách kosmonautiky. Do konce měsíce jsme měli 7 podobných akcí.

Zvlášť bude zhodnocen kroužek dr. Slaného a sekce F. Hromady.

V dubnu jsme měli schůzi AK a hlavní takovou přednášku s názvem 20. let Apolla. Už uplynulo totiž 20. let, od přistání prvního člověka na jiném tělese, než je naše Země a to na Měsíci. Měli jsme také články v denním tisku o této problematice. Další větší akcí v dubnu byly dvě přednášky v Klubu důchodců a pak přednášku dr. Obdržálka o jevech v atmosféře.

V květnu z větších akcí: BSP Meopta, přednáška Kalendář a čas a posléze 19.-.21.5. Krajský astronomický seminář v Přerově (hotel Grand) o Významných objevech ve vesmíru. Pro SSM jsem měl posledního května přednášku o Mimozemských civilizacích. V červnu kromě jiného byla na hvězdárně Průmyslová škola, pionýři a další BSP z Meopty. Červenec (začátek měsíce) byl ve znamení Radioklubu Svazarmu Přerov, kde svazarmovci si vyslechli přednášku o astronomii a kosmonautice. 8.7.1989 se na hvězdárně v Přerově měl uskutečnit tzv. Epicykl - ale přijel na kole pouze jeden člen. No a začínají pionýrské tábory.
- PT Lipová - 13.7.1989
- PT Oskava - 14.7.1989
- PT Žeravice - 14.8.1989

Také tento limit byl splněn. Další zatmění Měsíce, ale v ranních hodinách, nastalo 17. srpna. Mezitím byly na hvězdárně uskutečněny další besedy, přednášky a hlavně pozorování pro veřejnost.

Každým rokem máme 3 - 4 PT. Tyto akce bývají na přednášce doplněny filmy a diapozitivy. V Plánu jsou zahrnuty besedy, přednášky, pozorování atd. Těší se tato velké popularitě proto, protože děti mohou být déle po večerech a pozorují dalekohledem noční oblohu. Myslím si také, že jsou rozvázanější a mají proto více dotazů, které jsou jim samozřejmě na místě ihned zodpovězeny. Toto klade velké nároky na nás, protože druhý den jdeme do práce (někdo vlastně ještě týž den, protože je po půlnoci). V tyto letní prázdniny, jak jsem již zmínil, jsme měli ještě pozorování pro veřejnost, ale jen vždy za příznivého počasí. Tato pozorování nejsou již tak navštěvována, protože jsou dovolené atd. Ale toto bude samozřejmě i příští rok (tak, jak je to dáno plánem práce), které bude zabezpečovat Petr Karel s Richardem Tomečkem. I zde je nutné se zmínit o nárocích - hlavně časových.

Ale už v září začínáme dalšími přednáškami (čtvrtky) pro veřejnost. 7.9 to byla Jitka Zdráhalová p.m., která měla přednášku na téma Programování a o 14 dní později RNDr. Zdeněk Martínek přednášku o Novinkách astronomie a astrofyziky. 5. října byla poslední přednáška pro veřejnost, kterou jsem měl já, s názvem Novinky kosmonautiky. Bylo to ukončeno z důvodu, že nás v říjnu a listopadu čeká velký maratón přednášek pro IV. třídy. Ještě v září (29.9.) byla na hvězdárně velká akce pro BSP Chropyni a v říjnu (13.10.) BSP Montáže Přerov. Výklad byl pro obě BSP podobný: Sovětské raketoplány + pozorování.

Snad největší akce na hvězdárně jsou výuky žáků 4.-.5. tříd. Toto poutavé vyprávění se nemohou dovědět nikde jinde, než na hvězdárně. Jedná se většinou o Sluneční soustavu doplněnou mnoha novými diapozitivy. Je to zcela logické, neboť velký rozsah astronomie a kosmonautiky nám denně přináší nové a nové objevy, a to nejen ve Sluneční soustavě a okolí. Tak tedy: 3., 11., 15., 23., 24., a 26. října, pak 1.11. (7 tříd), 8., 16. listopadu školy Palackého, U tenisu, Velká Dlážka, Předmostí Jeremenkova, Optická, atd. Kromě těchto akcí jsme provedli přednášky o sovětské kosmonautice pro SČSP Meopta (několik sekcí dohromady) na hvězdárně.

Čelnové kroužku nadále zasílali své příspěvky do tisku (jako např. Meopta, deníky Práce, Nová svoboda, Přerovsko, Kultura atd.) Je to vlastně na zvýšení popularizace astronomie, kosmonautiky a příslušných věd, ale především na popularizaci svého stánku - hvězdárny v Přerově
Např. články 20. let přistání člověka na Měsíci a Výročí Interkosmosu hovoří za všechno. Nadále spolupracujeme s hvězdárnami, ale také se Socialistickou akademií, kde pro ni pořádáme přednášky našeho charakteru. Z hvězdáren jsou to například Úpice, Brno, Valašské Meziříčí atd. Dále s Hromada uskutečnil dvě pozorování, které se poslalo na další zpracování do Valašského Meziříčí.

- V měsíci říjnu provedeny 2 přednášky na téma: Mírové dobývání kosmu
- v listopadu navíc 2 akce na téma: kosmonautika a astronomie.
Byla to vlastně další větší akce pro Jeseník a to 18.11. večer.
Na hvězdárně ve Valašském Meziříčí se 24.-26.11. uskutečnil seminář na téma Kosmonautika. Této akce jsme se i my zúčastnili.

No, toto není všechno, co na hvězdárně děláme. Je to i brigádnická činnost, kde nás ještě dále čeká doobložení hvězdárny a výměna okapů. I zde vyčíslené hodnoty mají cenu našeho volna o sobotách a nedělích.
Odpracováno kolem 600 hodin.

Dovolte mi z tohoto místa poděkovat všem, co se podílejí na tom přečteném. Víte, nechceme se vychloubat, ale toto vše je opravdu náš volný čas, který bychom mohli strávit jinak. I přes kolikrát špatnou přístupovou cestu (pršelo, atd.), zde v sále bylo vždy čisto a uklizeno. Díky s. Frydrýškové za tuto činnost. Vždycky jsme byli všude včas (třeba na nějakou třídu i čekali) a i ty nejrůznější dotazy jsme zodpověděli. I toto patří k namáhavé práci a velkým kladům pro nás. Věřte, nebylo to vždy lehké.

Shrnutí akcí do konce listopadu 1989:
- akce pro kroužek
- akce pro ZDŠ
- akce pro učiliště
- akce pro veřejnost
- akce pro BSP
- akce pro PT ROH
- akce pro SSM
- akce pro SČSP
- akce pro IV. třídy ZDŠ

Celkem: 88 akcí, 510 dospělých a 947 mládeže.

Zapsal: Vladimír Kovařík