Vzpomínkové setkání 20.11.2014 - RNDr. JAN NĚMEC – optik, astronom, pedagog a vynálezce zařízení k měření kontaktních čoček

Dojmy prožité na vlastní kůži se dají těžko popsat slovy, a obzvláště, když jsou velmi pozitivní a výjimečné. Navždy však zůstávají hluboko v našich srdcích a pamětích. RNDr. Jan Němec se do nich zapsal natolik silně, že bylo pravděpodobně všem ctí na něj zavzpomínat. Vzpomínkové setkání se uskutečnilo k příležitosti 20 let od úmrtí RNDr. Jana Němce a 55 let od založení hvězdárny v Přerově, jejímž byl spoluzakladatelem. Dalším klíčovým momentem setkání bylo uvedení do provozu nového slunečního dalekohledu LUNT, pořízeného sponzory firmou vnučky RNDr. Jana Němce BUBiK s.r.o. a firmou Meopta – optika s.r.o.. Ve stejný den byla také odhalena pamětní tabule RNDr. Jana Němce umístěná na budově hvězdárny i uvnitř v přednáškové místnosti spolu se zarámovanou kopií Patentové listiny zařízení k měření optických vlastností kontaktní čočky z elastické zvláště hydrokoloidní hmoty z července 1966 a kopií Zápisu z ustavující schůze přípravného výboru Astronomického kroužku pro postavení hvězdárny ze srpna 1959. Poslední neméně významnou součástí setkání bylo oficiální spuštění nových webových stránek Hvězdárna Přerov. Jelikož čas z našich pamětí postupně vytrácí různé vzpomínky, a co je psáno, to je dáno, vnučka RNDr. Jana Němce a organizátorka akce Bc. Markéta Bubik pod záštitou své firmy BUBiK s.r.o. vydala vzpomínkovou publikaci, kterou si spolu s fotogalerií a oficiální reportáží Televize Přerov můžete nastudovat v následujícím pokračování ...